Publiciteit

Een rommelmarkt kan enkel maar in zijn opzet slagen als er enerzijds veel standhouders zijn, en anderzijds veel bezoekers. Enkel dan zijn standhouders tevreden met hun verkoop, en bezoekers tevreden met hun vondsten. Een goede publiciteit is dus belangrijk!

Wij verzorgen de verspreiding van publiciteit d.m.v. flyers en affiches, Facebook, en de aankondiging op tal van websites (zie hieronder). Ook u kan ons daarbij helpen door zelf een affiche op te hangen, flyers te verspreiden, en onze Facebook-pagina te delen. Hieronder vindt u eveneens de meest recente flyer die u desgewenst kan downloaden en afdrukken.
Hieronder vind je een archief van weblinks naar websites waar we momenteel en in het verleden onze rommelmarkten hebben aangekondigd. Deze links worden geregeld aangevuld. Bij rommelmarkten die al voorbij zijn is het mogelijk dat deze na verloop van tijd niet meer werken.

Online Publiciteit Rommelmarkten 2019

posted Feb 18, 2019, 4:33 AM by Rommelmarkt Ieperman   [ updated Feb 28, 2019, 4:39 AM by Dafydd Allan ]

ALGEMEEN (1 EVENEMENT VOOR ALLE DATA)

APARTE EVENEMENTEN PER DATUM


19 MEI

2 JUNI

7 JULI

10 & 11 AUGUSTUS

1 SEPTEMBER

Online Publiciteit Rommelmarkten 2018

posted Feb 9, 2018, 10:29 AM by Rommelmarkt Ieperman   [ updated Jun 9, 2018, 1:17 PM by Dafydd Allan ]

ALGEMEEN (1 EVENEMENT VOOR ALLE DATA)

APARTE EVENEMENTEN PER DATUM


13 MEI
3 JUNI
1 JULI
11 & 12 AUGUSTUS
2 SEPTEMBER

Online Publiciteit rommelmarkten 2017

posted Jan 25, 2017, 4:50 AM by Dafydd Allan   [ updated Jan 27, 2017, 2:34 AM ]

ALGEMEEN (1 EVENEMENT VOOR ALLE DATA)

APARTE EVENEMENTEN PER DATUM


7 MEI

11 JUNI

1 & 2 JULI

12 & 13 AUGUSTUS

10 SEPTEMBER

Online publiciteit rommelmarkten 2016

posted Mar 27, 2016, 6:12 AM by Dafydd Allan   [ updated Aug 1, 2016, 3:38 AM ]

ALGEMEEN (1 EVENEMENT VOOR ALLE DATA)
APARTE EVENEMENTEN PER DATUM

24 APRIL

22 MEI

12 JUNI

10 JULI

6 & 7 AUGUSTUS

11 SEPTEMBER

Online publiciteit rommelmarkten 2015

posted Mar 27, 2016, 5:57 AM by Dafydd Allan   [ updated Mar 27, 2016, 6:23 AM ]

1-5 of 5

ą
Dafydd Allan,
Dec 16, 2016, 6:44 AM
Ċ
Dafydd Allan,
Dec 16, 2016, 6:44 AM