Info Standhouders

Wij verwelkomen graag nieuwe en terugkerende standhouders. Hieronder vindt u alle informatie die belangrijk is voor u als standhouder. Word ook lid van onze Facebook-pagina om op de hoogte te blijven!


DEELNAMEPRIJZEN

Het standgeld bedraagt 2,50 € per meter
De borg bedraagt 5 € per standplaats. 

Het standgeld en de borg dienen ter plaatse betaald te worden. De borg ontvangt u terug om 17u wanneer u uw standplaats proper en onbeschadigd hebt achtergelaten in de toestand zoals u deze aantrof bij uw aankomst in de ochtend.

U dient zelf eventuele tafels, stoelen en tent te voorzien! Het is ook aangeraden een plastic zeil te voorzien in geval van een regenbui.


DATUMS

De Rommelmarkten Ieperman vinden maandelijks plaats van mei t/m september. De datums vindt u hier.

De rommelmarkten vinden steeds plaats op een zondag. Enkel de rommelmarkt van augustus gaat door op zowel zaterdag als zondag, vanwege het jaarmarktweekend van Wilrijk.


OPENINGSUREN

De rommelmarkt is geopend van 10u tot 17u. 
U kan vanaf 8u op het domein om te beginnen opstellen. 
Vanaf 9u30 zal bij afwezigheid uw reservatie verlopen en uw standplaats worden toegewezen aan een andere deelnemer. 
U mag reeds voor 17u uw stand beginnen opruimen, maar u ontvangt pas om 17u uw waarborg terug. Indien u de rommelmarkt vroeger verlaat, verliest u uw waarborg. Het is tevens niet de bedoeling dat u reeds een uur op voorhand ingepakt bent om dan te wachten tot 17u voor uw waarborg, of hier speciaal voor terug te komen; in dat geval verliest u dus ook uw waarborg. U kan uw waarborg terugkrijgen tussen 17u en 18u op diezelfde dag, nadien wordt de waarborg onder geen beding nog terugbetaald.LOKATIE

Rommelmarkten Ieperman zijn steeds openlucht, en gaan door aan Parkschool Ieperman op volgend adres:

Sint-Bavostraat 2
2610 Wilrijk

De Sint-Bavostraat is een zijstraat van de Heistraat en de Bist. Op het plannetje hieronder vindt u de exacte ligging.U kan binnenrijden via de brede poort naast het gele gebouw in de Sint-Bavostraat (zie foto hieronder).
STANDPLAATSEN

Er is plaats voorzien voor een 50-tal standen op een oppervlakte van ongeveer 500 m². 


Het is toegestaan om met uw auto tot aan de aangewezen plaats te rijden om uw materiaal uit te laden. Nadien dient u uw auto wel te verplaatsen naar de nabijgelegen parking. Helaas is het nergens in het park toegestaan om uw auto permanent bij uw stand te parkeren!VOORZIENINGEN

U dient zelf materiaal voor uw stand te voorzien, zoals tafels, stoelen en tenten. 
U dient zelf uw eventuele afval terug mee te nemen, dit kan niet worden gedeponeerd of achtergelaten op het domein. 

Er is een cafetaria aanwezig bij kasteel Ieperman. Hier kan u koude en warme dranken nuttigen aan democratische prijzen. Kleine snacks zijn eveneens ter beschikking, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Er is een WC ter beschikking bij kasteel Ieperman. Deze is echter niet gratis, ook niet voor standhouders! 
Kostprijs is 0,20 € per gebruik, of 1 € voor een dagkaart. Dit is te verkrijgen aan de cafetaria.

Wij maken publiciteit voor de rommelmarkten op tal van websites, Facebook en via flyers en affiches. Je kan zelf ook onze flyer downloaden door hier te klikken
INSCHRIJVINGEN

U kan inschrijven als standhouder via ons inschrijvingsformulier.

Indien u wenst, kan u ook telefonisch of via e-mail inschrijven:


Tel.: 0497 / 20 71 89 (geen sms)

Bij uw inschrijving verklaart u zich akkoord met het reglement van Rommelmarkt Ieperman (zie hieronder).

U dient bij uw inschrijving volgende informatie te voorzien:
  • Uw naam en adres
  • Uw contactgegevens
  • Het aantal meter dat u wenst te reserveren
  • De datum (of meerdere data) van de rommelmarkt(en) waarvoor u wil inschrijven

REGLEMENT ROMMELMARKT IEPERMAN

Het is enkel toegelaten om te verkopen : Allerhande tweedehands goederen, rommel, antiek, brocante, curiosa, allerhande verzamelingen, kledij, speelgoed,…
 
Het is verboden op de rommelmarkt volgende artikelen te verkopen of gratis aan te bieden:
a. Alle voedingsmiddelen ( frieten, hotdogs, hamburgers, braadworsten, snoepgoed, belegde broodjes, dranken enz.)
b. Levende dieren,  kopie van CD’s, en cassettes of andere mediadragers en artikelen, waarvan de verkoop op openbare  markten verboden is.
c. Publicaties die de goede zeden aantasten, ivoor, opgezette dieren, farmaceutische producten, wapens en onderdelen van wapens, munitie, rookwaren en alle andere goederen waarvan de verkoop verboden is door het KB van 3 april 1995 (wetgeving op de ambulante handel).
d. Nieuwe artikelen mogen eveneens niet verkocht worden in die mate dat ze naar aantal en uitzicht gangbare handelswaar kunnen zijn.

Goederen, die strijdig met dit artikel aangeboden worden, zullen door de inrichters verwijderd worden en in bewaring gehouden worden tot na de rommelmarkt. Overtredingen van de wetgeving op de ambulante handel en handelingen strijdig met dit reglement worden aan de bevoegde overheden gemeld.
 
Bij opruiming worden afval, dozen en alle andere verpakkingsmaterialen terug meegenomen door de deelnemer. 

Iedere deelnemer verlaat zijn/haar stand, in dezelfde omstandigheden zoals hij/zij deze aantrof bij aanvang. 

De waarborg wordt terugbetaald tussen 17.00u en 18.00u van diezelfde dag. Na het sluiten van de markt om 18.00u worden betaalde waarborgen onder geen beding meer terugbetaald.

In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval van heirkracht en op verzoek of bevel van de inrichters, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen, kan iedere standhouder verzocht worden de verkoopsruimte vrij te maken en vrij te houden. In voorkomend geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten, noch enige andere vergoeding voorzien.

Door deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met dit reglement. Geschillen die voortvloeien uit situaties die niet in dit reglement zijn opgenomen, worden ter plaatse en zo spoedig mogelijk, in de meest gunstige zin opgelost. Deelnemers (standhouders en/of bezoekers) die zich niet schikken naar het reglement of naar een overeenkomst na geschil, worden verzocht onmiddellijk de rommelmarkt te verlaten. In voorkomend geval is terugbetaling van de deelnamekosten noch enige andere vergoeding voorzien.

De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.


Hieronder vindt u een link om het reglement te downloaden als PDF-bestand.
Ċ
Dafydd Allan,
Jul 7, 2016, 7:55 AM